Over

Wie zijn we…

VZW ICMAC (International Center for Molested and Abducted Children) opgericht in 1994 was de invulling van de leemtes in zowel onderzoek als ondersteuning op juridisch en psychologisch vlak voor familie en aanverwanten van verdwenen, misbruikte en vermoorde kinderen door professioneel opgeleide mensen.

Later hebben we de VZW omgevormd tot VZW ICMA²C omdat de problematiek van adopties erbij gekomen is.

Het Doel van VZW ICMA²C is veelzijdig:

 • Professionele behandeling van misbruikte kinderen, alsook volwassenen die als kind misbruikt werden.
 • Psychologische behandeling van daders van seksueel misbruik
 • Opsporen van daders van seksueel misbruik
 • Opsporen van verdwenen kinderen
 • Geven van opleidingen in deze problematiek
 • Uitgeven van boeken en publicaties
 • Expertises voor gerechtelijke onderzoeken
 • Opmaken van daderprofielen in onopgeloste zaken
 • Geven van voordrachten en vormingen in binnen- en buitenland
 • Preventiecampagnes inzake de problematiek

VZW ICMA²C werkt onafhankelijk, zonder subsidies en geheel met eigen middelen. Help ons in onze missie. Uw steun is meer dan welkom! 

Indien u liever rechtsreeks op onze rekening overschrijft zijn dit onze bankgegevens
IBAN: BE34 1030 3437 9090
BIC: NICABEBB


Who we are…

VZW ICMAC (International Center for Molested and Abducted Children) is the name of a non-profit organisation.
It was founded in 1994 to fill in the gaps in criminal research as well as legal and psychological support by professionally trained experts for families and relatives of missing, abused and murdered children.

Later we changed the name into VZW ICMA²C to include the issue of adoptations.

The main goals of VZW ICMA²C are:

 • Professional treatment of abused children as well as adults who were abused as a child
 • Psychological treatment of perpetrators of sexual abuse
 • Detection of offenders of sexual abuse
  Detection of missing children
 • Providing training in these issues
 • Publishing books, studies and reports
 • Expertises for juridical investigations
 • Formatting of perpetrator profiles in unsolved cases
 • Giving lectures and training in Belgium and abroad
 • Prevention campaigns on the issue 

 VZW ICMA²C works independent, without grants and entirely with own resources. Help us to fulfill our mission. Your support is more than welcome! 

If you prefer to transfer directly to our account, these are our bank details
IBAN: BE34 1030 3437 9090
BIC: NICABEBB