Therap(ie)(y)

Men noemt het ʻtherapieʼ. Maar bestaat er iets beters dan twee – of meerdere – mensen die naar elkaars problemen luisteren en er oplossingen voor vinden?

Is een betrouwbare vriend niet de beste therapeut? Iemand die actief luistert, begripvol is en in staat om je het beste advies te geven en je te begeleiden wanneer je je verward, angstig of depressief voelt? Dat is de manier waarop ik werk: in vertrouwen, begrip, harmonie, geduld, respect, wederzijds overleg en boven alles… op een humane manier. En dit op een ontspannen manier bij een kopje koffie of thee.

 • Intake gesprek: 50 euro/u
 • Intake met werkboek: 80 euro
 • Persoonlijke consultaties: 1 uur per week – 50 euro
 • Begeleiding via email: 1 uur per week – 50 euro

People call it ʻtherapyʼ. But what is more helpfull then two – or more – people listening to each others problems and find solutions for them? Isnʼt the best therapist a friend you can trust?

Someone who listens, understands and is able to give you advise and guide you when you feel disturbed, anxious or depressed? That is how I work: in trust, comprehension, unison, patience, respect, joint consultation and above all… humanly. In a relax setting with a cup of coffee or tea.

 • Intake talk: 50 euro/hour.
 • Intake talk with workbook: 80 euro
 • Personal Consultations: 1 hour per week – 50 euro
 • Guiding by email: 1 hour per week – 50 euro

Carine Hutsebaut

Opleidingen – Training:

 • Gracewell Institute of Birmingham (U.K.)
 • C.I.S.C.P. (Centre International de Sciences Criminelles de Paris V – Victimologie) (France)
 • Université René Descartes Paris V (Victimology) (France)
 • LʼEcole National de la Magistrature de Paris (France)
 • American University of Washington D.C. (USA)
 • University of Liverpool – Investigative Psychology (U.K.)
 • Academy of Behavioral Profiling California – (Profiling Psychopaths – USA) Stages – Internships:
 • F.B.I. Quantico (USA)
 • NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) Arlington (USA)
 • Gracewell Institute of Birmingham (U.K.)

Stages – Internships:

 • F.B.I. Quantico (USA)
 • NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) Arlington (USA)
 • Gracewell Institute of Birmingham (U.K.)